July 2023

Dead Rising กำลังจะกลับมา? Capcom จะพร้อมสำหรับบทใหม่

Dead Rising กำลังจะกลับมา? Capcom จะพร้อมสำหรับบทใหม่

ในขณะเดียวกัน GroKo ใหม่จะยังคงผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่มีราคาแพงไปสู่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือที่เรียกว่า Energiewende ซึ่งได้รับผลกระทบจากความล่าช้าและต้นทุนที่มากเกินไปเมืองต่างๆ ของเยอรมันได้ละเมิดขีดจำกัดคุณภาพอากาศของสหภาพยุโรปมาหลายปีแล้วในการชนะฝ่ายตรงข้ามนิวเคลียร์ กลุ่มพันธมิตรใหม่กล่าวว่าจะทำงาน  เพื่อเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญาประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปอายุ 61 ปี ซึ่งผลักดันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสกัดกั้นพลังงานนิวเคลียร์ใหม่ จุดยืนดังกล่าวให้น้ำหนักกับกลุ่มต่อต้านนิวเคลียร์ของสหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึงออสเตรียและลักเซมเบิร์ก ซึ่งจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่อังกฤษออกจากตำแหน่ง...

Continue reading...

มุมมองใหม่ในมุมมองของชาวอเมริกันที่มีต่อชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์

มุมมองใหม่ในมุมมองของชาวอเมริกันที่มีต่อชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์

การสำรวจจัดทำขึ้น ระหว่าง วันที่ 1-15 เมษายน จากกลุ่มผู้ใหญ่ 10,523 คนใน American Trends Panelซึ่งเป็นตัวแทนระดับประเทศของศูนย์ มันถามคนกลุ่ม หนึ่ง ว่าพวก เขามีความคิดเห็นที่ดีหรือไม่ดีต่อชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์...

Continue reading...

แม้จะมีความกังวลทั่วโลกเกี่ยวกับประชาธิปไตย แต่กว่าครึ่งของประเทศยังเป็นประชาธิปไตย

แม้จะมีความกังวลทั่วโลกเกี่ยวกับประชาธิปไตย แต่กว่าครึ่งของประเทศยังเป็นประชาธิปไตย

เพื่อติดตามการแพร่กระจายของประชาธิปไตยทั่วโลก เราใช้การให้คะแนนที่มีอยู่ในชุดข้อมูล Polity IV ของ Center for Systemic Peace การเมืองเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านรัฐศาสตร์ ซึ่งจะวิเคราะห์และกำหนดรหัสว่าการได้รับและใช้อำนาจทางการเมืองอย่างไรในทุกรัฐที่เป็นอิสระอย่างเต็มที่ซึ่งมีประชากรตั้งแต่ 500,000 คนขึ้นไป (167 รัฐจาก...

Continue reading...

ศาลชั้นนำของยุโรปขัดขวางการไหลของข้อมูลทั่วโลกอย่างไร

ศาลชั้นนำของยุโรปขัดขวางการไหลของข้อมูลทั่วโลกอย่างไร

หนึ่งปีหลังจากผู้พิพากษาของยุโรปยกเลิกข้อตกลงการไหลเวียนข้อมูลกับสหรัฐฯ การรื้อฟื้นข้อตกลงดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ ปล่อยให้การค้าดิจิทัลทั่วโลกแขวนอยู่ในสมดุลศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2020 ได้ลงนามในข้อตกลงที่เรียกว่า Privacy Shieldซึ่งอนุญาตให้บริษัทต่างๆ ส่งข้อมูลดิจิทัลของผู้คนไปยังสหรัฐอเมริกาได้ เนื่องจากความกังวลว่าข้อมูลของชาวยุโรปจะไม่ปลอดภัยจากการสอดแนมหากมีการถ่ายโอน ไปยังสหรัฐอเมริกา ผู้พิพากษาลักเซมเบิร์กยังโต้แย้งว่าข้อตกลงนี้ ไม่ได้ให้อำนาจพลเมืองของกลุ่มมากพอที่จะท้าทายการสอดแนมดังกล่าวต่อหน้าศาลสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกกล่าวว่าการเจรจาได้ทวีความรุนแรงขึ้น...

Continue reading...

กลุ่มอนุรักษนิยมเปลี่ยนชื่อบัญชี Twitter เป็น “FactCheckUK” แล้วเปลี่ยนกลับ

กลุ่มอนุรักษนิยมเปลี่ยนชื่อบัญชี Twitter เป็น "FactCheckUK" แล้วเปลี่ยนกลับ

เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา สำนักข่าวของพรรคอนุรักษ์นิยมแห่งสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนที่จับ Twitter เป็น “FactCheckUK” โดยอ้างว่าให้บริการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับนโยบายของพรรคแรงงานฝ่ายค้านความเคลื่อนไหวดังกล่าวนำไปสู่การเยาะเย้ยทันทีบน Twitter และการวิจารณ์จากองค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แท้จริง และการจัดการ Twitter ถูกส่งกลับไปยัง CCHQ ในไม่ช้า ขณะที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันโต้เถียงกับเจเรมี...

Continue reading...

Kramp-Karrenbauer ของเยอรมนี เรียกร้องให้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัล

Kramp-Karrenbauer ของเยอรมนี เรียกร้องให้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัล

LEIPZIG, เยอรมนี — Annegret Kramp-Karrenbauer หัวหน้าพรรค Christian Democrats ของเยอรมนีกล่าวว่าประเทศควรมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อให้เหมาะกับยุคดิจิทัล“ฉันเชื่อมาตลอดว่าไม่มีทางที่จะตั้งกระทรวงเพื่อการทำให้เป็นดิจิทัลได้” เธอกล่าวในการประชุมสุดยอดพรรคในเมืองไลพ์ซิกความคิดเห็นของ Kramp-Karrenbauer ถูกกำหนดขึ้นเพื่อรื้อฟื้นการอภิปราย  ที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศในปี 2560 ว่าเบอร์ลินต้องการกระทรวงเฉพาะเพื่อประสานงานความพยายามด้านนโยบายดิจิทัลหรือไม่...

Continue reading...

มุมมองของรัฐบาลอเมริกัน: ทศวรรษแห่งความไม่ไว้วางใจ การสนับสนุนที่ยั่งยืนสำหรับบทบาทของรัฐบาล

มุมมองของรัฐบาลอเมริกัน: ทศวรรษแห่งความไม่ไว้วางใจ การสนับสนุนที่ยั่งยืนสำหรับบทบาทของรัฐบาล

ชาวอเมริกันยังคงไม่ไว้วางใจและไม่พอใจกับรัฐบาลของพวกเขา มีเพียง 20% ที่กล่าวว่าพวกเขาไว้วางใจรัฐบาลในวอชิงตันให้ทำสิ่งที่ถูกต้องแทบทุกครั้งหรือเกือบตลอดเวลา ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เปลี่ยนไปน้อยมากนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชดำรงตำแหน่งสมัยที่สองแผนภูมิแสดงความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลกลางในระดับต่ำซึ่งคงอยู่มาเกือบสองทศวรรษ การวิพากษ์วิจารณ์ของรัฐบาลกลางมีมากมายและหลากหลาย บางคนคุ้นเคย: มีเพียง 6% เท่านั้นที่พูดว่าวลี “ระวังเงินผู้เสียภาษี” อธิบายถึงรัฐบาลกลางอย่างมากหรือดีมาก; อีก...

Continue reading...

ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงคิดว่าสหรัฐอเมริกาได้รับความเคารพน้อยกว่าในอดีต

ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงคิดว่าสหรัฐอเมริกาได้รับความเคารพน้อยกว่าในอดีต

ชาวอเมริกันส่วนใหญ่มีความเห็นมานานแล้วว่าสหรัฐอเมริกาได้รับความเคารพจากประเทศอื่น ๆ น้อยกว่าในอดีต และประมาณสองในสามของผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน (68%) กล่าวว่าเป็นเช่นนั้นในปัจจุบัน ตามรายงานของ Pew ฉบับใหม่ การ สำรวจของศูนย์วิจัย มีเพียง 13% เท่านั้นที่คิดว่าสหรัฐฯ ได้รับความเคารพในระดับสากลมากกว่าในอดีต...

Continue reading...